Ważne abyśmy nie działali bez strategii. W oparciu o Państwa plany marketingowe i działania rozwoju biznesu przygotujemy nowoczesną strategię PRową, wg której będziecie Państwo konsekwentnie realizowali założone cele aby skutecznie pokazać wartości swojego brandu, biznesu i kapitału.

W zakresie strategii PR pracujemy wg założeń :

  • Analiza sytuacji
  • Analiza zgromadzonych informacji/danych
  • Planowanie
  • Realizacji i bieżąca komunikacja z otoczeniem
  • Dobór narzędzi PR
  • Budżet