Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – budując strategię firmy nie możemy zapomnieć o interesach społecznych czy ochronie środowiska.

Budując strukturę profesjonalnego PR zadbajmy o ten element, a tym samym pokażemy, że jest to dla nas ważne zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i na zewnątrz.

W działania CSR mogą wchodzić:

  • Działania środowiskowe
  • Zaangażowanie społeczne
  • Kwestie pracownicze
  • Ład korporacyjny